Archiv článků

Mzdová a personální agenda

01.02.2012 16:05
Mzdová agenda má v každé společnosti hlavní roli v motivaci zaměstnanců, ale zároveň je i jedním z hlavních nákladů na straně zaměstnavatele. Správné vedení a nastavení mzdové agendy má zásadní význam pro všechny podnikatele. Vedení mzdové agendy je spojeno s velkým množstvím zákonných...

01.02.2012 16:04
Společnost Profitas.cz s.r.o  nabízí služby daňové evidence (podle staré terminologie jednoduché účetnictví). Tuto službu využijí hlavně klienti podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné. Profitas těmto klientům zajišťuje komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence vše podle...

Daňové poradenství a optimalizace

01.02.2012 16:03
Pro klienty Profitas.cz jsou k dispozici služby daňového poradenství, které pro maximalizaci daňové optimalizace spolupracují s renomovaným daňovým poradcem. Díky neustálému sledování nových legislativních procesů a soudní judikatury má firma Profitas jasnou konkurenční výhodu při zajišťování...

Vedení účetnictví

01.02.2012 15:21
Firma Profitas.cz s.r.o.  poskytuje služby vedení a zpracování účetnictví (starou terminologií zvané i podvojné účetnictví). Profitas klade maximální důraz na zájmy klienta, přičemž je plně v souladu se zákonem o účetnictví a všemi standardy a dalšími předpisy. Zaměstnanci společnosti jsou...

Změna zákonu o finančních bonusech

01.02.2012 14:36
Zatímco v předchozím roce bylo možné tyto částky fakturovat bez DPH, od roku 2012 je již finanční bonus předmětem DPH. Momentálně musíte požádat vašeho dodavatele o vystavení opravného daňového dokladu, který vám tuto částku vypočítá a následně zaplatí. Vystavení faktury bez DPH...

Vystavování dokladů od roku 2012

01.02.2012 14:35
V případě, že vystavujete nebo přijímáte daňový doklad, je nutné zkontrolovat náležitosti smlouvy, a to tak, aby vystavená faktura nebyla v rozporu s jejími...

Pokrytí fakturované ceny zboží zálohou od roku 2012

01.02.2012 14:35
V případě, že záloha nepokrývá cenu zboží, která je uvedena na faktuře (případně cenu za služby), vystavíte daňový doklad podle klasického odpočtu záloh na rok 2012. Pokud je výsledná cena nižší než částka přijatých záloh, jste povinen vystavit opravný daňový doklad, přičemž výška...

Změny v účetnictví za rok 2012

01.02.2012 14:18
Velké legislativní změny schválené v roce 2011 zasáhly i účetnictví. Účel těchto novel je připravit daňové prostředí pro chystané daňové reformy za začátku roku 2013. Novela zákona o kolektivním investování známá pod číslem 188/2011 Sb a novela o přeměnách obchodních společností známá pod číslem...

Daň z přidané hodnoty od roku 2012

01.02.2012 14:18
Od začátku roku 2012 vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Nejvíce diskutovanou změnou v této novele je zvýšení sazby snížené DPH z loňských 10 % na novou hodnotu 14 %. Tato novela mě připravit trh na další změnu zákonů a to plánované sjednocení sazeb daně na 17,5% které by mělo vstoupit v...

Změny v daních na začátku roku 2012

01.02.2012 14:15
Začátkem roku 2012 se v daních uskutečnilo několik významných změn. Jedná se zejména o: - vyřešení účtování daňových dokladů v návaznosti na uplatnění odpočtu daně na vstupu, a to až do okamžiku držení daňového dokladu - navýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z původních...
Záznamy: 1 - 10 ze 10