Mzdová a personální agenda

01.02.2012 16:05

Mzdová agenda má v každé společnosti hlavní roli v motivaci zaměstnanců, ale zároveň je i jedním z hlavních nákladů na straně zaměstnavatele. Správné vedení a nastavení mzdové agendy má zásadní význam pro všechny podnikatele.

Vedení mzdové agendy je spojeno s velkým množstvím zákonných povinností, zejména registračního a evidenčního charakteru. Z dostupných statistik jasně vyplývá, že předmětem finančních kontrol bývá mzdová a personální agenda nejčastěji.

Mzdová a personální agenda zahrnuje měsíční výpočet mzdy všech zaměstnanců, výši odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Také zahrnuje výpočet srážkových daní, organizaci a vedení mzdových listů jakož i měsíční výplatní listiny zaměstnanců. Mzdová a personální agenda rovněž zahrnuje podklady pro nástup a výstup zaměstnanců do pracovní činnosti, také roční zúčtování záloh pro daň z příjmu ze závislé činnosti jakož i všechny ostatní činnosti spojené s vedením mzdové a personální agendy.