Cenník


Níže uvedený ceník je z důvodu individuálních požadavků a přístupu ke klientovi pouze orientační. Přesné ceny za vedení účetnictví budou každému klientovi určeny individuálně s ohledem na jeho konkrétní požadavky. Tyto ceny jsou vypočteny jako průměr, to znamená jako optimální měsíční paušál za danou službu.


Ceny pro plátce DPH:
- Podvojné účetnictví: 2 500 Kč (v ceně 50 účetních řádků)
- Daňová evidence: 1 000 Kč měsíčně (v ceně 50 položek)


Ceny pro neplátce DPH:
- Podvojné účetnictví: 1 500 Kč měsíčně (v ceně 50 účetních řádků)
- Daňová evidence: 800 Kč měsíčně (v ceně 50 položek)


Poznámka: V případě plátců DPH je do ceny započítány i kvartální zpracování a podání daňového přiznání.
V případě že se rozhodne platit v měsíčních intervalech je cena násobena koeficientem 1,5.


Ceny dalších úkonů mimo paušální sazby jednotlivě:
- Roční zúčtování zaměstnance: 250 Kč
- Roční zúčtování firmy: 500 - 1500 podle velikosti firmy
- Výstup a nástup zaměstnance: 200 Kč za každého zaměstnance
- Zastupování na úřadech: 600 Kč za hodinu
- Daňové poradenství audit, odklad, mezinárodní prvky a celní problematika: cena dle dohody
- Vypracování daňového přiznání k dani z příjmu včetně založení do Sbírky listin u OR: 3000 - 5000 dle rozsahu.
- Silniční daň: 500 korun za auto
- Srážková daň: cena dohodou
- Položka peněžního deníku: 20 za položku
- Účetní řádek: 35 korun za každý řádek
- Statistické výkazy: cena dohodou