Novinky

Změna zákonu o finančních bonusech

01.02.2012 14:36
Zatímco v předchozím roce bylo možné tyto částky fakturovat bez DPH, od roku 2012 je již finanční bonus předmětem DPH. Momentálně musíte požádat vašeho dodavatele o vystavení opravného daňového dokladu, který vám tuto částku vypočítá a následně zaplatí. Vystavení faktury bez DPH...

Vystavování dokladů od roku 2012

01.02.2012 14:35
V případě, že vystavujete nebo přijímáte daňový doklad, je nutné zkontrolovat náležitosti smlouvy, a to tak, aby vystavená faktura nebyla v rozporu s jejími...

Pokrytí fakturované ceny zboží zálohou od roku 2012

01.02.2012 14:35
V případě, že záloha nepokrývá cenu zboží, která je uvedena na faktuře (případně cenu za služby), vystavíte daňový doklad podle klasického odpočtu záloh na rok 2012. Pokud je výsledná cena nižší než částka přijatých záloh, jste povinen vystavit opravný daňový doklad, přičemž výška...

Změny v daních na začátku roku 2012

01.02.2012 14:15
Začátkem roku 2012 se v daních uskutečnilo několik významných změn. Jedná se zejména o: - vyřešení účtování daňových dokladů v návaznosti na uplatnění odpočtu daně na vstupu, a to až do okamžiku držení daňového dokladu - navýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z původních...