Vedení účetnictví

01.02.2012 15:21

Firma Profitas.cz s.r.o.  poskytuje služby vedení a zpracování účetnictví (starou terminologií zvané i podvojné účetnictví). Profitas klade maximální důraz na zájmy klienta, přičemž je plně v souladu se zákonem o účetnictví a všemi standardy a dalšími předpisy. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně rekvalifikováni, a sledují změny všech právních předpisů, díky čemuž mohou klientům nabídnout služby vedení účetnictví na té nejvyšší možné profesionální úrovni.
U služeb společnosti Profitas je samozřejmostí poskytování pravidelných informací klientům o momentálním stavu jejich účetnictví. To znamená, že si mohou bezproblémově zkontrolovat stav jejich saldokonta, přepočet jejich daňových povinností, dostat upozornění na rizikové položky vyskytující se na jejich účtech v účtové osnově a jiné služby. Na konci každého účtového období podá Profitas klientovi řádnou dokladovou inventuru jakož i prodá k archivaci zkompletované účetní doklady, včetně všech povinných účetních knih.

V rámci vedení účtu u firmy Profitas získáte kompletní zpracování a vedení účetnictví, jakož i vedení a zpracování závazků a pohledávek. Klientům jsou zasílány přehledy závazků a pohledávek podle aktuální potřeby. Dále do svých služeb společnost zahrnuje i vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, stejně tak i vedení a evidenci skladu (a k tomu patřící skladové hospodářství). Klient také dostane vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest, ale i zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování.  Samozřejmostí je sestavení účetní závěrky a zpracované daňové přiznání k dani z příjmu, k DPH a silniční dani.