Pokrytí fakturované ceny zboží zálohou od roku 2012

01.02.2012 14:35

V případě, že záloha nepokrývá cenu zboží, která je uvedena na faktuře (případně cenu za služby), vystavíte daňový doklad podle klasického odpočtu záloh na rok 2012. Pokud je výsledná cena nižší než částka přijatých záloh, jste povinen vystavit opravný daňový doklad, přičemž výška DPH se požívá podle data provedení platby (v případě roce 2011 je DPH 10%).