01.02.2012 16:04

Společnost Profitas.cz s.r.o  nabízí služby daňové evidence (podle staré terminologie jednoduché účetnictví). Tuto službu využijí hlavně klienti podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné. Profitas těmto klientům zajišťuje komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence vše podle aktuálně platných právních předpisů s důrazem na ekonomické zájmy klienta. Dále poskytuje komplexní poradenský servis všeho souvisejícího s vedením daňové evidence včetně zpracování dokumentace, poskytování odborných konzultací i zastupování před úřady. Také případnou asistenci u finančních kontrol.

Vedení daňové evidence dále zahrnuje i vedení dlouhodobého majetku a nákladových odpisů. Zahrnuje také zpracování roční účetní závěrky, vedení záznamové povinnosti u plátců daně z přídavné hodnoty, a z něj vyplývající zpracování přiznání. To  se provádí buď v kvartálních, nebo měsíčních intervalech. Do této služby dále patří přiznání k silniční dani, jakož i daně ze závislé činnosti, srážkové daně a jiných.