Změny v účetnictví za rok 2012

01.02.2012 14:18

Velké legislativní změny schválené v roce 2011 zasáhly i účetnictví. Účel těchto novel je připravit daňové prostředí pro chystané daňové reformy za začátku roku 2013.
Novela zákona o kolektivním investování známá pod číslem 188/2011 Sb a novela o přeměnách obchodních společností známá pod číslem 355/2011 Sb se promítla i do zákona o účetnictví. Novelizovaná vyhláška přináší změny do zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, čímž vznikají nové povinnosti pro některé podnikatele. Pozor by si měli dát hlavně podnikatelé, kteří vykonávají činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání. Pokud se tito podnikatelé nezaregistrují u finančního arbitra, hrozí jim pokuta milion korun. Pokud se zajímáte o problematiku účetnictví neměla by vaší pozornosti uniknout aktualizace MF D-300 která obsahuje komplexní výklad k zákonu o daních z příjmů. Pořadové číslo aktuálního pokynu je 6. Kvůli změně zákona o DPH v účetnictví změní i problematika přenesení daňové povinnosti podle zákona 92a a 94e u stavebních a montážních prací. V praxi to znamená, že daň již nebudou odvádět poskytovatelé plnění, ale lidé kterým bylo toto plnění poskytnuté.