Daň z přidané hodnoty od roku 2012

01.02.2012 14:18

Od začátku roku 2012 vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Nejvíce diskutovanou změnou v této novele je zvýšení sazby snížené DPH z loňských 10 % na novou hodnotu 14 %. Tato novela mě připravit trh na další změnu zákonů a to plánované sjednocení sazeb daně na 17,5% které by mělo vstoupit v platnost v roce 2013. To je hlavně zajímavé u vyúčtování za dodávky vody a tepla, protože podle data odpočtu je možné platit za poslední měsíc v roce buď s 10%, nebo 14 % daní z přidané hodnoty.

Ručení za úhradu daně se rozšířilo už i na další případy. A to hlavně na úhradu ceny za zdanitelné plnění a to buď zcela, nebo částečně bezhotovostním převodem na účet vedené platebním poskytovatelem mimo ČR. Souhrnné opravné doklady mají po nově upravené náležitosti, takže již není nutné odkazovat na všechny evidenční čísla původních daňových dokladů. Nově už stačí dostatečně prokazatelná vazba původním plněními a opravou.

Podle nové novely je také možné v případě plnění v cizí měně použít namísto kurzu platného u původních zdanitelných plnění kurz stanovený českou národní bankou platný v první pracovní den příslušného kalendářního roku.