Daňové poradenství a optimalizace

01.02.2012 16:03

Pro klienty Profitas.cz jsou k dispozici služby daňového poradenství, které pro maximalizaci daňové optimalizace spolupracují s renomovaným daňovým poradcem. Díky neustálému sledování nových legislativních procesů a soudní judikatury má firma Profitas jasnou konkurenční výhodu při zajišťování maximální daňové optimalizace. Samotné provedení daňové optimalizace je realizováno přes efektivní odpisy hmotného i nehmotného majetku, jakož i daňové úlevy či efektivní metodiku účtování nebo mezinárodní holdingové struktury zaměřené na minimalizaci daně z příjmu a daně z dividend.
Samotné daňové poradenství zahrnuje více služeb. Kromě komplexního účetního daňového servisu a optimalizace daňové povinnosti (dle aktuálního národního komunitárního i mezinárodního práva) nabízí Profitas také efektivní metodiku vedení účetnictví, zastupování společnosti u případného auditu a zastupování při jednání s úřady. V případě soudního sporu máte zajištěno právní zastoupení nezávislým advokátem.