Služby

Mzdová a personální agenda

01.02.2012 16:05
Mzdová agenda má v každé společnosti hlavní roli v motivaci zaměstnanců, ale zároveň je i jedním z hlavních nákladů na straně zaměstnavatele. Správné vedení a nastavení mzdové agendy má zásadní význam pro všechny podnikatele. Vedení mzdové agendy je spojeno s velkým množstvím zákonných...

01.02.2012 16:04
Společnost Profitas.cz s.r.o  nabízí služby daňové evidence (podle staré terminologie jednoduché účetnictví). Tuto službu využijí hlavně klienti podnikající jako osoby samostatně výdělečně činné. Profitas těmto klientům zajišťuje komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence vše podle...

Daňové poradenství a optimalizace

01.02.2012 16:03
Pro klienty Profitas.cz jsou k dispozici služby daňového poradenství, které pro maximalizaci daňové optimalizace spolupracují s renomovaným daňovým poradcem. Díky neustálému sledování nových legislativních procesů a soudní judikatury má firma Profitas jasnou konkurenční výhodu při zajišťování...

Vedení účetnictví

01.02.2012 15:21
Firma Profitas.cz s.r.o.  poskytuje služby vedení a zpracování účetnictví (starou terminologií zvané i podvojné účetnictví). Profitas klade maximální důraz na zájmy klienta, přičemž je plně v souladu se zákonem o účetnictví a všemi standardy a dalšími předpisy. Zaměstnanci společnosti jsou...