Změna zákonu o finančních bonusech

01.02.2012 14:36

Zatímco v předchozím roce bylo možné tyto částky fakturovat bez DPH, od roku 2012 je již finanční bonus předmětem DPH. Momentálně musíte požádat vašeho dodavatele o vystavení opravného daňového dokladu, který vám tuto částku vypočítá a následně zaplatí. Vystavení faktury bez DPH již není možné.