Změny v daních na začátku roku 2012

01.02.2012 14:15

Začátkem roku 2012 se v daních uskutečnilo několik významných změn. Jedná se zejména o:
- vyřešení účtování daňových dokladů v
návaznosti na uplatnění odpočtu daně na vstupu, a to až do okamžiku držení daňového dokladu
- navýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty z původních 10 % na 14 %

- změny dotýkající se závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně